česky | deutsch

Obrazy - motivy z Nového zákona

Vzkříšení Olej na plátně, 120 x 145 cm. Tento obraz malovaný bezprostředně po skončení práce na Křížové cestě byl dokončen roku 2005. Zobrazuje Kristovo vzkříšení podle evangelia sv. Matouše.

Poslední soud Olej na plátně, 120 x 145 cm. Obraz malovaný na jaře 2008 je inspirován evangeliem sv. Matouše o posledním soudu (Matouš 25, 31 – 46)

Novější práce z let 2008 a především 2009 jsou prozatím menšího formátu, představují Ježíšovy zázraky a scény s jeho pozemského působení, až po Jidášovu zradu a zatčení podle evangelií.
Vzkříšení

Poslední soud


Ježíšovy zázraky a scénySvatba v Kaně

Vyhnání démonů

Vyhnání z chrámu

Vzkříšení Lazara

Bouře

Jidášův polibek

Ježíš na Olivové hoře

Ježíš a cizoložnice

Ježíšův vjezd do Jerusaléma

Ježíš kráčí po moři

Vzkříšení dcery Jairovy

Simeon a Anna

Dvanáctiletý Ježíš v chrámě

Vzkříšení syna naimské vdovy

Rozmluva se samařskou ženou