česky | deutsch

Obrazy - první svědkové

Obrazový cyklus „První svědkové“ vznikl v letech 2004 – 2008 malovaný olejem na plátně, formát 100 x 140 cm a obsahuje 15 obrazů.

Ve stejném časovém období vznikly i jiné stejnojmenné cykly formátu 35 x50 cm v oleji na plátně, dále v akvarelu a lavírované kresbě tuší.

Tato série obrazů představuje malířské zpracování mučednické smrti apoštolů a přímých svědků Kristova působení na zemi.
Sv. Bartoloměj

Sv. Filip

Sv. Jakub

Sv. Jakub mladší

Sv. Jan

Sv. Jan Křtitel

Sv. Marek

Sv. Matěj

Sv. Matouš

Sv. Ondřej

Sv. Pavel

Sv. Petr

Sv. Šimon

Sv. Tomáš

Sv. Juda Tadeáš